تعرفه خدمات

شما می‌توانید در جدول زیر لیست قیمت برخی خدمات چاپ نقش ترنج را ملاحظه بفرمایید.

  • کلیه قیمت‌ها به تومان می‌باشد
  • قیمت‌ها تا پایان پاییز ۹۴ معتبر می‌باشد.
  • قیمت فرم‌های اختصاصی چاپ افست(کتاب، مجله و … و مقایسه هزینه افست و دیجیتال یک پروژه) را با تماس به تلفن ۷۷۱۲۸۳۲۸ دریافت نمایید.

چاپ دیجیتال رنگی

  • بیش از نیمی از هزینه چاپ دیجیتال مربوط به مصرف تونر میباشد و با طراحی شیک و ساده می توان هزینه ها را کاهش داد.
  • تخفیف ویژه چاپ دیجیتال رنگی تحریر برای سربرگ و گزارش با  اطلاعات متغیر (تکس و گراف)
تحریر ۸۰ گرم
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۴۵۰ ۳۸۰ ۳۴۰ ۳۲۰ ۳۰۰
A4 دورو ۸۷۰ ۷۰۰ ۶۶۰ ۶۴۰ ۵۸۰
A3 یکرو ۹۰۰ ۷۶۰ ۷۳۰ ۷۱۰ ۶۷۰
A3 دورو ۱۷۵۰ ۱۴۷۰ ۱۴۱۰ ۱۳۷۰ ۱۳۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۵۵۰ ۵۲۰ ۵۰۰ ۴۸۰ ۴۵۰
A4 دورو ۱۰۶۰ ۹۸۰ ۹۵۰ ۹۱۰ ۸۵۰
A3 یکرو ۱۱۰۰ ۱۰۴۰ ۱۰۰۰ ۹۶۰ ۹۰۰
A3 دورو ۲۱۱۰ ۱۹۹۰ ۱۹۱۰ ۱۸۲۰ ۱۷۱۰
گلاسه ۲۵۰ گرم
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
A4 دورو ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰
A3 یکرو ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰
A3 دورو ۳۱۰۰ ۳۰۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰
کتان ۱۲۰ گرم
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۶۵۰ ۶۲۰ ۶۰۰ ۵۸۰ ۵۵۰
A4 دورو ۱۱۶۰ ۱۰۸۰ ۱۰۵۰ ۱۰۱۰ ۹۵۰
A3 یکرو ۱۲۰۰ ۱۱۴۰ ۱۱۰۰ ۱۰۶۰ ۱۰۰۰
A3 دورو ۲۲۱۰ ۲۰۹۰ ۲۰۱۰ ۱۹۲۰ ۱۸۱۰
کتان ۲۵۰ گرم
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۹۷۰ ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰ ۷۵۰
A4 دورو ۱۶۸۰ ۱۶۲۰ ۱۵۷۰ ۱۴۸۰ ۱۴۰۰
A3 یکرو ۱۷۵۰ ۱۶۸۰ ۱۶۵۰ ۱۵۵۰ ۱۵۱۰
A3 دورو ۳۲۰۰ ۳۰۵۰ ۲۹۸۰ ۲۹۰۰ ۲۸۰۰
لیبل (برچسبدار)
سایز کاغذ ۲۰ عدد ۵۰ عدد ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد
A4 یکرو ۹۵۰ ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۲۰ ۷۸۰
A3 یکرو ۱۸۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰