کارت ویزیت معولی
نوع ویزیت  یک رو  دو رو  تیراژ
سلفون براق ۲۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۰
سلفون مات ۲۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۱۰۰۰
گلاسه یو وی ۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰
کتان آلمان ۳۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۱۰۰۰
کتان امباس ۲۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۱۰۰۰
سوسماری ۷ روز ۳۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۱۰۰۰
لیبل یووی ۲۲۰۰۰ ——– ۱۰۰۰
لیبل سلفون براق ۲۵۰۰۰ ——– ۱۰۰۰
سلفون مات دورو دور گرد ۵۲۰۰۰ ——– ۱۰۰۰
کتان پلاستیک ۱۵ روز ۳۲۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۱۰۰۰
کتان آلمان ۳۱۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۱۰۰۰
کارت ویزیت فانتزی
نوع ویزیت  یک رو  دو رو  تیراژ زمان تحویل
پی وی سی ۵۰۰ میکرون —– ۲۱۰۰۰۰ ۵۰۰ ۳۵ روز
پی وی سی ۵۰۰ میکرون —– ۳۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون —– ۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ۳۵ روز
پی وی سی ۷۶۰ میکرون —– ۴۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵ روز
طلا کارت لمینت براق —– ۱۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵ روز
طلاکارت لمینت مات —— ۱۴۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵ روز
طلاکارت لمینت برجسته —– ۱۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵ روز
لمینت برجسته —– ۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت براق —– ۷۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت مات —– ۹۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت براق ویزیتی —– ۶۷۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت مات ویزیتی —– ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت براق مربع —– ۶۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
لمینت مات مربع —– ۷۸۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸ روز
سلفون مات دورو طلاکوب —– ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰ روز
سلفون مات دورو موضعی —– ۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰روز
آهنربایی —– ۲۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰روز
لیبل شیشه ای —– ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰ روز
فرمهای عمومی
جنس کاغذ یک رو  دو رو  تیراژ زمان تحویل
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A4  ۲۹*۲۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A5  ۱۴٫۵*۲۰ ۷۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A4  ۲۹*۲۰ ۱۶۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A5  ۱۴٫۵*۲۰ ۹۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A6  ۱۴٫۵*۱۰ ۶۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A4  ۲۹*۲۰ ۳۱۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A5  ۱۴٫۵*۲۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم تراکت A6  ۱۴٫۵*۱۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A4 21*29.7 ۱۱۵۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A5 21*14.5 ۶۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A4 21*29.7 ۱۴۵۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A5 21*14.5 ۸۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A6 ۱۰٫۵*۱۴٫۵ ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A4 21*29.7 ۲۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی A5 21*14.5 ۱۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم تراکت A4 20*29 ۲۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز تراکت A5 20*14.5 ۱۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
تحریر ۸۰ گرم سایز تراکت A6 ۱۰*۱۴٫۵ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷-۱۰ روز
فولدر A4 د.رو ۳۰۰ گرم سلفون مات یا براق —— ۹۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ روز
کاتالوگ A4 300 گرمی تک برگی ۲۹*۲۰ سلفون مات یا براق ۲۱۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳-۴ روز
کتان ۱۲۰ گرم سایز واقعی ۲۹٫۷*۲۱ A4 ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ روز
کتان ۱۲۰ گرم سایز واقعی ۱۴٫۵*۲۱ A5 ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰ روز
پوستر ۴۵*۶۰ یکرو تحریر ۸۰ گرم ۳۶۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۵ روز
پوستر ۴۵*۶۰ یکرو تحریر ۸۰ گرم ۴۵۰۰۰۰ —– ۲۰۰۰ ۵ روز
پوستر ۴۵*۶۰ یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۱۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۵روز
پوستر ۴۵*۶۰ یکرو گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۳۵۰۰۰ —— ۲۰۰۰ ۵ روز
تحریر A3 80 گرم ۲۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵ روز
تحریر A3 80 گرم ۲۹۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵ روز
گلاسه ۱۳۵ گرم A3 ۲۶۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵ روز
تگلاسه ۱۳۵ گرم A3 ۳۳۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵ روز
ست اداری تحریر ۸۰ گرم ۳۹۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۱۰ روز
ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم ۴۹۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۱۰ روز
ست اداری گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۳۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۱۰ روز
پاکت تحریر ۸۰ گرم ۵۳۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۱۰ روز
ست اداری گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۳۰۰۰۰ —– ۱۰۰۰ ۱۰ روز
سی دی - بنر و ...

قیمت سی دی و دی وی دی و انواع پک با توجه به نرخ روز ، به قیمت های زیر اضافه می گردد.

سی دی  ۱۲ عدد ۶۰ عدد ۲۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
چاپ سی دی ۷۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۴۰
رایت سی دی ۲۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰
رایت دی وی دی ۴۰۰ ۱۶۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۱۰
یو وی ——- ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۶۰

بنر با توجه به تعداد پس و کیفیت کار از متری ۵۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰

فلکسی هر متر ۲۰۰۰۰ 

استیکر هر متر ۲۰۰۰۰ تومان